takie bzdety o mnie

Temat: Rozpoznawanie funkcji ????
gajcy w swoim wzorze na delte zapomniales pierwiastka ) poza tym nalezy pamietac ze jezeli delta jest mniejsza od zera to rozwiazanie rowniez istnieje, ale w dziedzinie liczb urojonych i wyglada tak delta=sqrt(-delta); rex1= -b/(2.0*a); rex2=rex1; inx1= delta/(2.0*a); inx2= -inx1 ; gdzie rex1, rex2 to czescie rzeczywiste, inx1,inx2 to czesci urojone ramze co do twojego problemu, to problem jest bardziej skomplikowany. Jezeli...
Źródło: forum.php.pl/index.php?showtopic=746Temat: zadania z szoczewkami
zad.1. Rzeczywisty i dwukrotnie powiększony obraz znajduje się w odległości 10 cm od soczewki. Oblicz ogniskową soczewki. Rozwiązanie Równanie soczewki 1. 1/f = 1/x + 1/y wzór na powiekszenie 2. p = y/x Dane : y= 10 cm,p=2 Z wzoru 2 x = y/p = 10/2 = 5 cm Podstawiam do 1 1/f = 1/5 + 1/10 = 3/10 f = 10/3 ... = o delta = 19600 - 9408 = 10192 pierwiastek z delty = ok.100,95 x(1) = ok.120,5 zad. 3. Promienie krzywizny soczewki wypukłej ze szkła o współczynniku załamania 1,5 wynoszą20 cm i 30 cm. Jaka jest jej zdolnośc skupiająca i ogniskowa? Rozwiązanie Zdolność skupiająca D = 1/f = (n -1)*(1/r(1) + 1/r(2) n =1,5 Podstaw do wzoru tylko cm zamień na metry. ZAD. 4 PROMIENIE KRZYWIZNY DWUWYPPUKłEJ SOCZEWKI SZKLANEJ używanej jako lupy są r1=4 cm i r2= 5 cm. jakie jest powiekszenie lupyjeżeli n lupy wynosi 1,5 a d=32 cm Rozwiązanie Wzór na powiększenie obrazu przy użyciu lupy jest 1. P = 1 + d/f Ogniskową f znajdujemy ze wzoru 3. 1/f = (n - 1)*(1/r(1) + 1/r(2) 4. najpierw oblicz f ze wzoru 2 a nastepnie wstaw do wzoru 1 tę wartość.
Źródło: forum-muzyczne.net/index.php?showtopic=101513


Temat: potrzebuja pomozy z zadaniami z fizyki
1.Wzór na energię kinetyzcną: 1). E(k) = 1/2 *m*v^2 W ruchu jednostajnie pzryspieszonym zależność prędkości od czasu : 2). v(t) = v(0) + a*t po podstawieniu 2 do 1 mamy: E(k) ... wartości za m,a,v(0)(nie wielkie! najlepiej jedynki) i dla kilku wartości zmiennej t dostaniesz wykres paraboli.Wykres przecina oś pionową E(k) w punkcie o współrzędnej 1.2 *m*v(0)^2.Miejsca zerowe znajdziesz jak obliczysz deltę i zastosujesz wzory na dwa pierwiastki równania. 2.Gła spadał z wysokości dh = 50m - 10 m= 40 m czyli ubytek energii potencjalnej grawitacyjnej wynosił: dE(p) = m*dh*g = 10kg*40m*10m/s^2 = 4000...
Źródło: forum-muzyczne.net/index.php?showtopic=94652


Temat: PILNE! Zadanie z pola elektrostat.
punktu gdzie natężenie wypadkowe jest zero. Podobnie postępujesz przy znalezieniu punktu gdzie wypadkowy potencjał jest równy zero tylko tam lewy będzie ujemny a drugi dodatni bo wzór ogólny na potencjał V = - kQ/r czyli różnica będzie równa zero no i wzory na kolejne potencjały począwszy od lewego V(1) = -k*x/y dla jednego a dla drugiego V(2) = k*10x/(2-y) Przyjmujesz V(2) ?...
Źródło: forum-muzyczne.net/index.php?showtopic=102807


Temat: Najtrudniejsze dla mnie zadania.
się w pracę W = m/2 *[ v(2)^2 – v(1)^2], podstaw dane i masz wynik 5. Wzór na zasięg w rzucie ukośnym x = (v(0)^2)/g * sin 2*alfa, skąd (v(0)^2) =x*g * sin 2*alfa v(0) = pierwiastek z x*g * sin 2*alfa = 65 m.
Źródło: forum.gery.pl/index.php?showtopic=92776


Temat: Zadania z obliczenie pracy ciała
Sytuacja a) Nie istnieje przyrost energii kinetycznej (bo v - const) wobec tego praca jest równa przyrostowi energii potencjalnej ciężkości względem powierzchni Ziemi 1). W = delta E(p,c) = m*g*h - ... zasady zachowania energii i pracy mechanicznej 2).W = E(p,c) + delta E(k) = E(p,c) + (m*v^2/2 - 0) skąd wziąć v (końcowe)? A no ,ze wzoru na przyspieszenie a = v/t 3). v = a*t natomiast czas przeniesienia na wysokość h ,z równania drogi w r.jednostajnie przyspieszonym h = 1/ 2 *a*t^2 4). t = pierwiastek z 2*h/g Równanie 4) do 3)...
Źródło: forum.gery.pl/index.php?showtopic=91083


Temat: Zadanie - ruch harmoniczny
Rozwiązanie. Jeżeli założę ,że drgania są harmoniczne, to jak wiadomo okres drgań nie zależy ani od amplitudy ,ani od wychylenia początkowego i wzór jest taki 1. T = 2*Pi * pierwiastek z m/k Gdzie k-stała sprężystości układu. W zadaniu masa układu m wynosi m = m(1)+ m(2) Natomiast k znajdziesz z prawa Hookea F = k*delta x ( F ? wartość bezwzględna). W zadaniu F = m(1)*g Delta x = d Więc m(1)*g = k*d skąd 2. k = m(1)*g/d łącząc wzory 1 oraz 2 dostajesz odpowiedź T = 2*Pi * pierwiastek z...
Źródło: forum.gery.pl/index.php?showtopic=99674


Temat: ZADANIE Z MATMY z funkcji wymiernej
Przepraszam ! Popełniłem błędy rachunkowe,gdyż pisałem bezpośrednio na otwartym pliku i liczyłem w pamięci Poprawne równanie x(d02) + x(1-m) + (1-m(do2)) = delta = 5m(do2) - 2m -3 pzryrównuje do zera i dostaje dwie wartości m m1 = -0,6 m2=1 Warunek istnienia dwóch różnych pierwiastków m spoza przedziału domkniętego [-0,6;1] dalsza część może być krótsza niż poprzednio jesli skozrystamy z wzorów Viety...
Źródło: forum.gery.pl/index.php?showtopic=90053


Temat: zadania z fizy
zaczynamy od 5 liczymy czas upadku x/10=sin 30 z rozłożenia wektora prękości- część pionowa x=5 4+5t-(gt^2)/2=0 rozwiązujesz to deltą itd odrzucasz ujemne rozw i masz czas czas mnożysz przez poziomą składową x/10=cos30 czyli (pierwiastek z 3)/2 tak w skrócie kalkulator raczej niezbędny g=9.81 moje zadanie: oblicz sumę ,którą należy przelać na moje konto ;) x=5 to czas ?? co to w ogole jest to wszystko, strasznie namieszales zamiast wzory podac? :P
Źródło: forum.pclab.pl/index.php?showtopic=412236


Temat: ahh ta matma.
2x(kwadrat)-9x+4=0 a=2 b=-9 c=4 delta= b(kwadrat) - 4ac delta= (-9)(kwadrat) + 4*2*4 delta= 81 - 32 delta= 49 jeśli delta jest wieksza od liczymy x1 i x2 czyli -b - pierwiastek z delty x1= ------------------------------------ 2a -b + pierwiastek z delty x2= ------------------------------------ 2a jeśli delta jest równa liczymy tylko x1 jeśli delta jest mniejsza od żadnych dalszych obliczeni nie ma (jedna ... mialem zle wzory na iksy :E Ten post był edytowany przez ŚLEDŹ dnia: 07 Marzec 2007 - 22:12
Źródło: forum.pclab.pl/index.php?showtopic=240613


Temat: [C++] Program do rozwiązywania funkcji kwadratowej problem nowicjusza
wytkniecie mi jeszcze jakieś błędy. :) Pozdrawiam #include <iostream.h> main () { float a, b, c, x, xi, xii, delta, czek; cin >> a; cin >> b; cin >> c; if(a==0) cout << "To nie jest rownanie kwadratowe!"; delta= b*b - 4*a*c; cout << "Delta wynosi: " << delta; cout << "\nWpisz delte, aby rozwiazac rownanie \n"; cin >> delta; if (delta < 0) { cout << "\nRownanie nie ma rozwiazania"; } if (delta == 0) { x== -b/2*a; cout << "Oto wynik: " << x; } if (delta > 0) { xi== -b + delta/2*a; xii== -b - delta/2*a; cout << "Oto wyniki: " << xi << " i " << xii; } cin >> czek; } EDIT: Czy mógłby mi ktoś jeszcze wytłumaczyć, czym się różni...
Źródło: forum.pclab.pl/index.php?showtopic=578448


Temat: Kolos z KAUE
A ktoś mi powie jak liczyć pierwiastki tych wielomianów, np: x3−7⋅x2+15⋅x−9=0 bo ten wzór http://upload.wikimedia.org/math/4/0/7/407a89d0dd5a4c5a973eac033aa3edf9.png w 3 iteracji pozwolił mi odgadnąć 1 pierwiastek. A potem co? Mam ten wielomian podzielić przez (x-x1) tak by wyszedł wielomian 1 stopień mniejszy i potem normalnie z delty? Tak to trzeba zrobić?
Źródło: eitps.fora.pl/a/a,1564.html


Temat: Funkcja kwadratowa - pomocy!!!
93: a) W=(2,-2) x^2+bx+c a=1 2=-b/2 b=-4 -2=-delta / 4 delta=8 8=4^2-4*1*c 8=16-4c c=2 a potem już do wzorów na miejsca zerowe x1,2 = -b+- (pierwiastek z delty) /2a x1,2 = 4+-2(pierwiastki z 2) /2 x1,2 = 2(2+-(pierwiastek z 2) /2 x1 = 2-pierwiastek z 2 x2 = 2 + pierwiastek z 2 b) niżej napisała Ola
Źródło: pozeraczechlebazdzemem.fora.pl/a/a,39.html


Temat: Miernictwo - zadanie
przez DI oznaczam dużą deltę z indeksem I +-DI = +-0,01A +-DR = +-1 Ohm Wzór na moc P = I^2 * R różniczka P po R: dP/dR = I^2 różniczka P po I: dP/dI = 2I * R takzwana różniczka zupełna wzoru na moc: +-DP = +-PIERWIASTEK{[(dP/dR) * (+-DR)]^2 + [(dP/dI) * (+-DI)]^2} +-DP = +-PIERWIASTEK{[I^2 * (+-DR)]^2 + [2I * ... ze to jest to ------- teraz coś w zeszycie doczytałem, to była policzona "najbardziej prawdopodobna wartoiść niepewności", mam coś obok napisane o "niepewności granicznej" i obliczenia są podobne tylko we wzorze...
Źródło: forum.ep.com.pl/viewtopic.php?t=14655


Temat: Matematyka -.-
1. x^+2x-8=0 x= -4 x=2 Dlaczego? Korzystasz ze wzorów Viete'a. Czyli jeśli przed x^ nic nie ma (stoi 1), to bierzesz pod uwagę liczbę stojącą przed x i wolną i szukasz dwóch takich liczb, które po pomnożeniu przez siebie dadzą -8, a po dodaniu -2 (liczba przeciwna do tej co stoi przed x). Jeśli nie da się tego zrobić w pamięci (pierwiastkami nie są liczby całkowite), to wyznaczasz wyróżnik delta, jak to będzie w drugim przypadku. 2. 2k^-k-1=0 delta (taki trójkącik) = b^-4ac w tym wypadku (-1)^-4*2*(-1) = 1+8 = 9. Teraz wyznaczasz pierwiastek z delty. Pierwiastek z 9 = 3. I korzystasz z wzorów na pierwiastki równania: x= (-b-pierwiastek z delty)/2a i x= (-b+pierwiastek z delty)/2a. W tym wypadku: x=(1-3):4= -1/2 x=(1+3):4= 1 (równianie to można było oczywiście rozwiązań też pierwszym sposobem, w pamięci, ale wymaga to lekkiego obycia ;) 3. x^=2(x+1) x^-2x-2=0 delta= (-2)^-4*1*(-2)=12 pierwiastek z delta = pierwiastek z 12 = 2 pierwiastki z 3 x=(2-2 pierwiastki z 3)/2 = 1- pierwiastek z 3 x=(2+2pierwiastki z 3)/2 = 1+ pierwiastek z 3 Jesli jeszcze czegoś nie rozumiesz, to pytaj ;)
Źródło: forum.mizunoworld.info/viewtopic.php?t=46


Temat: Trójmian kwadratowy
równa od zera, więc mamy rozwiązanie w liczbach rzeczywsitych dla trojmianu. Dane sa wzorami: x1= -b + pierwiastek z / -------- 2a x2= -b - pierwiastek/ -------- 2a Wystarczy podstawic i...
Źródło: forum.cc-team.org/viewtopic.php?t=7021


Temat: Wiązania jonowe
Nie o to mi chodzi. Muszę narysować wzór strukturalny dla podanych wyżej związków. Obliczyłem elektroujemność dla 2-óch przypadków (odejmując od wyższej wartości niższą) ale K3PO4 składa się aż z 3 pierwiastków. Nie wiem jak obliczyć różnicę elektroujemności oraz jak narysować wzór Lewisa oraz elektronowy. P.S Dla NaCl zrobiłem coś takiego (delta +) (delta -) Na -------- ----- Cl a dla K2S (delta +) K ------- ---- .....................S (delta -) K -------- ---/ (delta +) (kropki robią tylko odstęp)
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=3668


Temat: stała równowagi
W zadaniu pierwszym masz dobre równanie, może popełniasz błąd w przekształceniu wzoru , bo wyjdzie równanie: 3X^2 -3,8X +0,32 =0 delta= 10,6 z czego pierwiastek=3,26 X1= 0,09 i X2= 1,18 X2...
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=22435


Temat: Pierwiastek oraz funkcja kanoniczna w C++
Witam moje pierwsze pytanie brzmi jak policzyc pierwiastek w c++ Wiem że np aby policzyc wyrazenie a(kwadrat) to robimy a*a ale nie mam pojecia jak np napisac pierwiastek z powiedzmy 16. ... np obliczyc Q to jeszce trzeba obliczyc delte. Kazdy kto przypomni sobie to bedzie wiedzial oco chodzi . Prosty program o to kod ktory napisalem. #include <iostream using namespace std; int main() { int p, q, a, b, c, y, delta; cout <<'n'<<'n'<<"Wprowadz a: "<<'n'; cin a; cin.ignore(); cout <<"Wprowadz b: "<<'n'; cin b; cin.ignore(); cout <<"Wprowadz c: "<<'n'; cin c; cin.ignore(); delta = b*b - 4*a*c; p = -b / 2*a; q = - delta / 4*a; cout <<'n'<<'n'<<" Delta wynosi "<<delta<<'n'<<'n'; cout <<" P wynosi "<<p<<'n'; cout <<" Q wynosi "<<q<<'n'; getchar(); return 0; } No i ok ten program wskaze nam delte oraz wierzcholki (P i Q) ale nie wiem juz jak to dalej przeksztalcic wedlug tego matematycznego wzoru: y =...
Źródło: forum.pcmaniak.pl/index.php?showtopic=35559


Temat: Zadanka z fizyki
... k*25/(0,1 + x)^2 16/x^2 = 25/(0,1+x)^2 16(0,1+x)^2 = 25*x^2 po wykonaniu działań i redukcji wyrazów podobnych dostaniesz równanie kwadratowe 9*x^2 ? 3,2*x ? 0,016 = oblicz deltę,pierwiastek z delty a nastepnie...
Źródło: forum-muzyczne.net/index.php?showtopic=104917


Temat: kulki i resory
t podstawilem T i wyszlo mi: V = l /2*pi * pierwiastek z k/m*n gdzie jest błąd, bo wynik mi się nie zgadza z tym, ktory jest podany w odp. prosze ... n ={ 4t - T(1)}: [T(1) + T(2)], teraz musisz osobno obliczyć okresy drgań T(1) oraz T(2) korzystając ze wzoru T = 2*Pi *[pierwiastek z l/g] I wstawić dane do wzoru...
Źródło: forum.gery.pl/index.php?showtopic=104877


Temat: Klasa Forumowa
-Sakura nie wiem czy dobrze nie chce mi się sprawdzać zapisz jeszcze tylko wzory na pierwiastki i na delte -felka nie rozumie jak ją nauczysz dostaniesz 5 -mówię odrazu wszystkie oceny...
Źródło: hokagenarutosama.fora.pl/a/a,1121.html


Temat: zadanie z parametrem
jesli znasz wzor na delte to musisz tez znac wzory na pierwiastki (czyli na rozwiazania) x1 i x2, bo jak tego ucza to raczej w komplecie
Źródło: matematyka.net/forum/viewtopic.php?t=1112


Temat: Szkatułka szczęścia.
nie ma sensu! Co to za zadania! Jakieś niedorzeczne wyniki!-wykrzykiwali przerażeni. hiacynt jest dumna-jej wynik wyszedł idealny. Piękna okrągła liczba. Delta ,nie dość że dodatnia, to jeszcze równa 9-idealna do wyciągnięcia pierwiastka. Wynik logiczny. Pani oddaje sprawdziany....Ogłasza oceny:-1,2,1,2,1,2,1,3,2,2,2,2,....w końcu pada ocena Hiacynta-2. Szok! Wielkie szczęście...mam dokładnie to samo co inni, choć oni się uczyli ,aja nie! Jak to dobrze, że nie odebrałam...
Źródło: forumksiazki.pl/viewtopic.php?t=2542


Temat: Fizyka
Ci np 600 kg razy 300 m/s i masz 180kJ [2007-02-26 19:56:15] <Wojtas masz kalkulator więc się nie martw [2007-02-26 19:56:30] <Wojtas drugie delta Ep=mg(h2-h1) [2007-02-26 19:56:43] <Wojtas te h2 i ... 19:57:23] <Wojtas trzecie to V= pierwiastek z 2gh [2007-02-26 19:57:25] <Wojtas i to wszystko [2007-02-26 19:57:29] <chapla lol:D [2007-02-26 19:57:34] <chapla a czwarte?; [2007-02-26 19:57:54] <Wojtas no i formułka na zasade ... on zawsze daje ten sam typ zadań tylko [2007-02-26 19:58:44] <Wojtas zmienia dane [2007-02-26 19:58:47] <chapla aha:D [2007-02-26 19:59:03] <Wojtas on to normalnie jak komp ma zapisany wzór i podstawia schemat...
Źródło: lo12.wroclaw.pl/viewtopic.php?t=3772


Temat: Szybkość reakcji i stała równowagi reakcji- problem
... x ___________________________ SO3 0,2 0,2 + x ___________________________ Podstawiam do wzoru na K (0,1+x)(0,2+x) 5= _____________________ (0,5-x)(0,3-x) Przekształcam i z równania kwadratowego pierwiastek z delty wynosi 2.08 x1= 0,76 x2= 0,24...
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=24115


Temat: Zadanie z fizyki :( POMOCY :/
Zadanie rozwiązujesz korzystając z równań : A. Równania zasadniczego gazów doskonałych (Clapeyrona) 1. p*V = n*R*T B. Wzoru na zmianę energii wewnętrznej w procesie cieplnym 2. Q(p) = c(p)*n*delta T, gdy proces jest izobaryczny 3. Q(V) = c(V)*n*delta T ,gdy proces jest izochoryczny C. Wzoru na pracę w procesie izobarycznym: 4. W = p* delta V Wyjaśnienie symboli: n- ilość moli gazu ,obliczamy n = m/mi mi – masa molowa pierwiastka, dla tlenu mi= 32 gramy,wobec tego n = 2 R = 8,31 J/mol*K ,stała gazowa C(p)-ciepło molowe gazu przy stałym ciśnieniu = ... wszystkie cztery punkty połącz odcinkami powstanie równoległobok d).Ciepło pobrane (lub oddane obliczasz według wzoru ; Q = c*n*delta T W procesach 1-2 oraz 2-3 ciepło jest pobierane więc 5. Q(pb) = ... pobranych i oddanych.Więc 7).W = Q(pb) – Q(od),podstaw wzory 6) i 6) i oblicz. f. Współczynnik sprawności cyklu według definicji jest e= W/Q(pb) ,podstaw wzory 7 i 5 a potem oblicz g. Masz obliczyć sprawność cyklu Carnota, który pracuje mając temperatury grzejnika i chłodnicy równe T(1)=260 k oraz T(3)=1200 K. Wzór jest e = [(T(3) – T(1)]: T(3)*100% ,podstaw liczby a jest...
Źródło: forum-muzyczne.net/index.php?showtopic=91767


Temat: Zadanka z fizyki
... Ile ciepła wydziela się w ciągu 5 s na oporniku o oporze 5 ?, jeśli w tym samym czasie przepływa przez niego ładunek 20 C? Odp. Wzór na ciepło 1. W...
Źródło: forum-muzyczne.net/index.php?showtopic=104917


Temat: Lab nr 2
wykładnicza o stałej czasowej będącej odwrotnością wartości bieguna, a parze pierwiastków zespolonych sprzężonych - tłumiona sinusoida o częstotliwości i tłumieniu określonych odpowiednio przez część urojoną i rzeczywistą pary pierwiastków zespolonych. Zatem ... kształtu źródeł oraz że nigdy nie może być większy od sumarycznej liczby elementów reaktancyjnych (kondensatorów i cewek) w obwodzie. A co do tych kształtów przebiegu to wynikają z wzoru Heaviside'a. Jak ... sinusoidy o malającej amplitudzie która jeszcze dodatkowo jest przesuwana przez funkcję wykładniczą). I tak dalej. Trzeba po prostu rozpatrzeć wszystkie możliwości jakie mogą być po przekształceniu funkcji wzorem Heaviside'a. I trzeba pamiętać, że jak wychodzą biguny zespolone to zawsze dwa składają się na jednego sinusa (bo muszą wyść dwa sprzężone - to wynika z rozwiązania równania kwadratowego jak jest ujemna delta).
Źródło: iele.fora.pl/a/a,742.html


Temat: [Program] Funkcja kwadratowa
System.out.println("Delta jest ujemna, brak rozwiazan!");     System.out.println(""); } if (del == 0) {     System.out.println("Poniewaz delta jest rowna 0, licze x0...");     x0=(-b)/(2*a);     System.out.println("Wynik: "+x0);     System.out.println(""); } if (del 0) { pdel=Math.sqrt(del);     System.out.println("Pierwiastek z delty wynosi: "+pdel);     System.out.println("");     x1=((-b)-pdel)/(2*a);     x2=((-b)+pdel)/(2*a);             System.out.println("Miejsca...
Źródło: tdprogramer.ok1.pl/viewtopic.php?t=215© 2009 takie bzdety o mnie.

Indeks DENON 1500 deblin OLL